DEPREM DAYANIKLILIK TESTİ NEDİR?

1999 depreminden sonra yapıların güvenliği çok daha fazla gündeme gelmiştir. Devlet bazında alınan önlemlerle güvenli yapıların inşa edilmesi sağlanmış, denetimler arttırılmış bunun yanında inşaat teknolojileri de gelişmiştir.

Türkiye’de birçok bölge deprem bölgesi alanı içerisindedir. Bu nedenle özellikle eski yapıların depreme dayanıklılık durumları merak edilmektedir. Bir yapının depreme dayanıklı olup olmadığı nasıl anlaşılır? Bunun için deprem dayanıklılık testi nasıl yapılır? Bu soruları sizin için yanıtladık.

Deprem Dayanıklılık Testi

Her yapının deprem karşısında göstereceği tepki birbirinden farklıdır. Yan yana konumlanan 2 betonarme yapı bile aynı şiddetteki depremde farklı reaksiyonlar verebilir. Bunun nedeni iki bina arasındaki malzeme inşa kalitesi ve hatta zemin farklılıkları olabilir. Deprem dayanıklılık testinde bir binanın seçili deprem şiddetlerinde nasıl tepki vereceği tahmin edilmeye çalışılır. Binanın dayanımının ölçülmesi ve güvenli olup olmadığının anlaşılması için deprem dayanıklılık testi yapılır. Deprem dayanıklılık testinde binanın mevcut analizi, dayanım verileri, zemin durumu raporlanır.

Deprem Raporu Nedir?

Deprem dayanıklılık testi kapsamında farklı birçok parametrenin incelenmesi sonucu ortaya deprem raporu çıkar. Deprem dayanıklılık raporunda binanın beton, demir kalitesi, taşıyıcı ekipmanların durumu, binanın projeye uygun yapılıp yapılmadığı,  gerekli izinlerin alınıp alınmadığı (mevzuata uygunluk)zemin durumu analiz edilir.

Deprem Dayanıklılık Testi Nasıl Yapılır?

Deprem dayanıklılık testi, güçlendirme projesi ve kentsel dönüşüm inşaatı teknik olarak yeterli kurum veya kuruluşlar tarafından yapılmalıdır.  Deprem dayanıklılık testinde binanın tabiri caizse röntgeni çekilir. Bina ile ilgili bütün veriler detaylı analiz edilir. Deprem dayanıklılık testi ile birlikte binanın sağlam bir şekilde mevcut durumunu koruması için alınacak önlemler de listelenir. Binanın daha güçlü duruma gelmesi için alınacak önlemler neler? Bina güçlendirilmeli mi? Yıkılıp yeniden mi yapılmalı? Bu soruların yanıtları mevcut binanın analizi ile mümkün olabilir.

İnşaat imalatı baştan sona titizlikle takip edilmeyi gerektiren uzun süreli bir süreçtir. Zemin analizinden projelendirmeye, yıkımdan yapım ve ince işçiliğe kadar projenin her aşamasında takip ve yönlendirme gerektirir. İnşaat sektörü, dinamik yapısı içerisinde farklı beklentilere farklı bütçeler içerisinde yanıt verebilecek; kalitesiz, az kaliteli, orta kaliteli ve üst kaliteli malzemeler üreten birçok farklı tedarikçiyi barındırır. İmalatta ham madde olarak kullanılan bazı teknik kimyasallar/malzemeler on yıllarca o konuda deneyim sağlamış uluslararası düzeyde kurumların markalarına alternatif olarak yerli veya çin malı yan sanayi olarak da piyasada maalesef kendine yer bulur.

İnşaatın her safhasında karşıdan bakıldığında aynı görüntüyü/hissi verebilecek yada temel düzeyde aynı işlevi sağlayacak ama olması gereken kalite ve dayanıklılıkta olmayan pek çok malzeme alternatifi bulunur. İnşaat sektörü ile pek ilgisi olmayan sıradan bir tüketici inşaat malzemelerindeki bu kalite ve fiyat farklılıklarını yapı marketlerinde yer alan pek çok farklı ürün gamında inceleyerek test edebilir.

Tüketicilerin bir yapının inşasında kullanılan/kullanılacak binlerce kalem arasında tüm ürün ve malzemelerin kalite standartlarına, dayanım güçlerine dolayısıyla kalite ve özgünlüklerine bakması teknik olarak mümkün değildir. Genelde binanın inşaatı tamamlandıktan sonra gözle görünen alanlarda kullanılan malzemelerin markası ile inşaatı kalitesi değerlendirilir. İnşaatın tamamlanması sonrası son kullanıcıların kullanacağı malzemeler her ne kadar bir değerlendirme parametresi olsa da asıl önemli olan inşaatın tüm yapımı sırasında kullanılan malzeme ve işçilik kalitesidir. Hiç şüphesiz hiçbir kaliteli mal kalitesizinden ucuz, hiçbir kaliteli işçilik tecrübesiz olandan özensiz olamaz. Kentsel dönüşüm maliyetleri hesaplanırken bu noktalara dikkat edilmesi yapılardaki hak sahipleri açısından oldukça önem taşır. Kaliteli malzeme ve işçilik kullanılan yapılar hem daha uzun ömürlü olur hem de emsallerine göre çok daha fazla değerlenir.