HARİTA MÜHENDİSLİĞİ

Harita Mühendisliği Hakkında Genel Bilgiler

Harita Mühendisliği, konumla ilgili bilgilere odaklanan ve çok hızlı gelişen bir disiplindir. Konum bilgisi pek çok veriyi birleştirmede kullanılmaktadır. Bu disiplin ölçme biliminden yaralanarak mühendislik kurallarını konumsal bilgilere uyarlar. Harita mühendisleri arazi, okyanus, doğal kaynaklar ve insanlar tarafından yapılan sanat yapılarına ait konumsal bilgilerin toplanması ve analiz edilmesi için sistem tasarlar, geliştirir ve yönetir. Harita mühendisliği uygulamaları yeni ve geleneksel bilim ve teknoloji kurallarını içermektedir. Aşağıda Harita Mühendislerinin bilimsel olarak uğraştığı  temel alanlardan bazılarına ait açıklamalar ve başlıklar verilmiştir.

Jeodezi ve Jeodinamik Çalışmalar

Jeodezi, uygulamalı matematik ve yeryüzü biliminin bir branşı olup yeryüzü gravite alanınıda içine alarak yeryüzü ölçümleri ve gösterimi ile uğraşan bir disiplindir. Jeodeziyle uğraşanlar kabuk hareketleri, gelgitler, kutup hareketleri gibi jeodinamik olaylarla ilgilenirler. Bunu gerçekleştirebilmek için uzay ve yersel ölçümleri kullanarak datum ve koordinat sistemlerine dayanan küresel ve yerel kontrol ağlarını dizayn ederler.

  • Gravite değişimlerinin belirlenmesi
  • Dünya dönüklük parametrelerinin belirlenmesi
  • Yerkabuğu deformasyonlarının belirlenmesi
  • Jeoit yüksekliklerinin belirlenmesi

Küresel Navigasyon Uydu Sistemleri (GNSS) Uygulamaları

Küresel navigasyon uydu sistemleri konumlamada kullanılmakta olup farklı ülkeler tarafından yönetilmektedir. Bu uydu sistemleri GPS, GLONASS, COMPASS, Galileo, IRNSS sistemleridir. Bu sistemler farklı doğrulukta sonuçlar vermekte ve temelde konumlamada kullanılmakta olup, farklı amaçlara hizmet eden ürünlerde çıkarılmaktadır. Bu ürünler:

  • Troposferle ilgili bilgiler
  • Dünya dönüklük parametreleri
  • Uydu yörüngelerinin belirlenmesi
  • İyonosfer toplam elektron yoğunluğunun belirlenmesi

şeklinde özetlenebilir.

Uzaktan Algılama Uygulamaları

Uzaktan Algılama, ülke kaynaklarının yönetilmesinden atmosferik yapıların izlenmesine kadar birçok kullanım alanı sahip bir bilim dalıdır. Uzaktan algılamanın Kullanım alanları; Kentsel ve Bölgesel Planlama, Kent Yönetimi ve Belediyecilik, Çevre Yönetimi, Doğal Kaynak Yönetimi, Yer Bilimleri-Petrol ve Maden Arama, Afet ve Kriz Yönetimi, Tarım ve Ormancılık, Meteoroloji, Ulaşım Planlaması, Turizm, Mülkiyet-İdari Yönetim, İstatistik, Sağlık Yönetimi, Eğitim, Pazarlama-Bankacılık, Savunma, Güvenlik ve İklim Bilimi olarak sıralanabilir. Yukarıda örnekleri verilen uygulamaların yanında Hidrografik Ölçmeler,Navigasyonla İlgili Çalışmalar, Konum-Tabanlı Servisler (LBS), Kartografya, Sayısal Harita Üretimi, Veri Madenciliği, Bilgisayar Yardımıyla Tasarım (CAD), Grafik Tasarımı, ve Multimedya Teknolojisi, Görüntü İşleme, Fotogrametri, Bilgisayarla Görü (Computer vision), Arazi Bilgi Sistemi, Taşınmaz Yönetimi, Kadastro, Taşınmaz Kanunu, Proje Yönetimi konularında da mesleğimizde çalışmalar yapılmaktadır.