TAPU İŞLEMLERİ

Tapu işlemleri, gayrimenkul alımı-satımı ve mülkiyet değişiklikleri gibi gayrimenkul işlemlerini düzenleyen hukuki süreçleri kapsar. Tapu işlemleri, Türkiye Cumhuriyeti Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. İşte Türkiye'deki tapu işlemleri hakkında bazı temel bilgiler:

Tapu nedir?

Tapu, bir gayrimenkulün sahipliğini ve mülkiyet durumunu kanıtlayan resmi belgedir. Türkiye'de tapu kayıtları, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından tutulur. Bir gayrimenkulün tapu kaydı, adınıza olan mülkiyet hakkını gösterir.

Tapu İşlemleri Neleri Kapsar?

Türkiye'deki tapu işlemleri, aşağıdaki gibi çeşitli işlemleri içerir:

 • Gayrimenkul alımı ve satımı: Bir gayrimenkulün satın alınması veya satılması, tapu işlemlerinin en yaygın şeklidir. Satıcı ve alıcı arasında bir satış sözleşmesi yapıldıktan sonra, tapu sicil müdürlüğünde ilgili işlemler gerçekleştirilir ve tapu devri gerçekleştirilir.
 • Miras ve paylaşım işlemleri: Bir kişinin ölümü durumunda, mirasçılar arasında tapu üzerindeki mülkiyet paylarının paylaşılması gerekebilir. Mirasçılar arasındaki anlaşmazlıkların çözülmesi ve tapu devri işlemleri için mahkeme kararları veya miras sözleşmeleri gerekebilir.
 • Kat mülkiyeti tesisleri: Birden fazla bağımsız bölümden oluşan binaların tapu işlemleri, kat mülkiyeti tesisine ilişkin düzenlemeleri içerir.
 • İpotek işlemleri: Bir mülkün ipotek edilmesi durumunda, ilgili ipotek belgesi tapu kaydına işlenir. İpotek sahibi, borcun ödenmemesi durumunda gayrimenkulü rehin alabilir.
 • Hibe ve bağış işlemleri: Gayrimenkulün bir kişi veya kuruluşa hibe edilmesi veya bağışlanması durumunda, tapu devri işlemleri gerçekleştirilir.

Tapu İşlemleri Nasıl Yapılır?

Tapu işlemleri, ilgili tapu sicil müdürlüğünde gerçekleştirilir. İşlemler aşağıdaki adımları içerir:

 • Tapu sicil müdürlüğüne başvuru: Tapu işlemleri için ilgili tapu sicil müdürlüğüne başvuru yapmanız gerekmektedir. Başvuru için gerekli belgeler ve işlemler sürecin türüne göre değişebilir. Örneğin, satış işlemleri için tapu senedi, nüfus cüzdanı, satış vaadi sözleşmesi gibi belgeler talep edilebilir. Başvurunuzu ilgili tapu sicil müdürlüğüne bizzat giderek veya online olarak yapabilirsiniz.
 • Tapu değerinin belirlenmesi: Tapu işlemlerinde, gayrimenkulün değeri üzerinden bazı vergi ve harçlar ödenir. Gayrimenkulün değeri, tapu sicil müdürlüğü tarafından belirlenir. Bu değere göre ilgili vergi ve harçlar hesaplanır.
 • Tapu sözleşmesi: Alıcı ve satıcı arasında tapu işlemlerini düzenleyen bir sözleşme yapılır. Bu sözleşmede tarafların kimlik bilgileri, gayrimenkulün nitelikleri, satış bedeli, ödeme şekli ve diğer önemli koşullar belirtilir.
 • Tapu devri: Tapu sicil müdürlüğünde tapu devri işlemi gerçekleştirilir. İlgili belgelerin ve ödemelerin tamamlanmasıyla tapu kaydı alıcının adına düzenlenir. Tapu devri sonrasında alıcı resmi olarak gayrimenkulün sahibi olur.
 • Tapu harcı ve vergilerin ödenmesi: Tapu devri işlemi için gerekli olan tapu harcı ve KDV (Katma Değer Vergisi) gibi vergiler ödenir. Bu miktarlar, gayrimenkulün değeri ve diğer faktörlere göre değişiklik gösterebilir.
 • Tapu belgesi: Tapu devri tamamlandıktan sonra, alıcıya tapu belgesi verilir. Bu belge, gayrimenkulün sahipliğini resmi olarak kanıtlar ve mülkiyet hakkını gösterir.

Tapu işlemleri karmaşıktır ve süreçler işlem türüne ve duruma göre değişebilir. Bu nedenle, tapu işlemlerini gerçekleştirmek için şirketimize vekalet verebilirsiniz. İşlemleriniz yapılırken ofisimizde sizi ağırlamaktan mutluluk duyarız.

Detaylı bilgi için bize ulaşın.