SUNULAN HİZMETLER

İnşaat

Ülke ekonomisi için lokomotif sektör olarak adlandırılan inşaat sektörü iş gücü ve yurt dışı döviz kaynağı açısından son derece önemlidir.

İnşaat

Harita Mühendisliği

Zaman içerisinde geliştirilen teknolojilerle ölçme aletlerindeki hassasiyetin artması haritacılık alanını daha da genişletmiştir.

Harita Mühendisliği

Tapu İşlemleri

Tapu müdürlüklerindeki işlemlerinizin hızlandırılmasına yönelik firmamıza vekalet verebilir, bu süreçte misafirimiz olabilirsiniz.

Tapu İşlemleri

İmar Uygulamaları

Alanın belirlenmesi, sınırların geçirilmesi, harita revizyonu, tapu kayıtları temini, ayırma çapı düzenlenmesi, ortaklık paylarının hesaplanması, özet cetvellerinin ve parselasyon haritalarının hazırlanmasıdır.

İmar Uygulamaları

Kadastro İşlemleri

Kadastro müdürlüklerindeki işlemlerinizin hızlandırılmasına yönelik firmamıza vekalet verebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki butona tıklayınız.

Kadastro İşlemleri

SIKÇA SORULAN SORULAR

 • 1. Proje fiyatı nasıl belirlenir?

  Proje fiyatları, yapının büyüklüğü, yapı sınıfı ve blok sayısına göre her bir proje müellifinin bağlı olduğu odanın belirlemiş olduğu ( mimari proje için mimarlar odası ) proje fiyatlarına ilişkin ücretler tablosuna göre belirlenir. Önce müşteri istekleri doğrultusunda hazırlanmış ön çalışma sunulur, ardından diğer projeler için fiyat istenir.

 • 2. İnşaat maliyeti nasıl belirlenir?

  Yapılan tüm projeler günümüz fiyatlarına göre inceleyerek (mimari,statik,zemin etüt, elektrik, sıhhi tesisat, asansör) gerek yaklaşık maliyet, gerekse kesin maliyet hesaplaması yapmak mümkündür. Hesaplama yapılırken mal sahiplerinin isteklerini göz önünde bulundurarak değişen ekonomiye göre yapılan metraj üzerinden maliyet hesabı yapılmaktadır.

 • 3. Müteahhit seçiminde nelere dikkat etmeliyim?

  Öncelikle bir müteahhiti tanımanın en sağlıklı yolu, daha önce o müteahhitle iş yapmış biri ile konuşmaktır. Eğer böyle bir şey mümkün olmazsa müteahhitin daha önce yaptığı işleri, bünyesinde bulundurduğu teknik kadro ve mali açıdan yeterliliği irdelenmelidir.

 • 4. Harita Genel Müdürlüğü hangi alanlarda, nasıl ve kimlerle işbirliği faaliyetleri yürütmektedir?

  Harita Genel Müdürlüğü mevzuatın verdiği yetkiye dayanarak, eğitim, araştırma, geliştirme, ortak üretim vb. konularda kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ile diğer tüzel kişilerle, konuya özel düzenlenen protokoller çerçevesinde işbirlikleri yapmaktadır.

 • 5. Bir haritayı kullanmak için Harita Genel Müdürlüğünden onay alınmalı mıdır?

  Bir haritayı kullanım bedeli karşılığında satın alan kişi veya kuruluş, bu haritayı kendi özel çalışmaları için kullanabilir. Bunun için herhangi bir izin alınması gerekmez. Ancak, satın alınan haritanın çoğaltılması, üçüncü kişilere verilmesi veya ticaret konusu yapılması, haritayı üreten kişi veya kuruluşun izni kapsamında, telif ve iktibas haklarının ödenmesi kaydıyla mümkün olabilir.

 • 1. Adıma kayıtlı taşınmazı e-devlet üzerinde görememekteyim. Ne yapmam gerekir?

  E-devlet üzerinden taşınmaz bilgilerinizi görebilmeniz için T.C Kimlik Numaranızın sisteme kayıtlı olması gerekli olup bu düzenlemeyi e-devlet sayfanızda bulunan ''BEYANDA BULUNUN'' kısmından ilgili Tapu Müdürlüğüne beyanda bulunabilir ya da Web tapudan başvuru yapılarak düzeltilebilir.

 • 2. Hangi nitelikli taşınmazlarda DASK aranır?

  634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan veya sağlanan kredi ile yapılan meskenler zorunlu deprem sigortasına tabidir.

  Taşınmaz maliki veya intifa hakkı sahipleri zorunlu deprem sigortasının yükümlüsü olup, bu sigortaya tabi bağımsız bölümler ve binalarla ilgili tescil ve tapuya kayıtlı taşınmazın kayda tabi olmayan bir taşınmaza dönüşmesi hali hariç olmak üzere tüm terkin işlemleri zorunlu deprem sigortası kapsamında kalan tapu işlemleri olarak değerlendirilmektedir.

 • 3. Kat irtifakı kurulması için gereken evrak nelerdir?

  Kat irtifakı kurulması için gerekli evrak:

  • Kimlik belgesi (Taraflara varsa temsilcilerine ait)
  • İşlemde temsil var ise temsil belgesi (Yetki belgesi, Vekâletname vb.)
  • Mimari proje
  • Toplu Yapılarda Vaziyet Planı ve Yapı Ruhsatı
  • Yönetim Planı
  • Mimari projelerin onay sürecinde düzenlenmiş yapı aplikasyon projesi (2021/4)
  • Mimari projenin üç boyutlu sayısal yapı modeli (2021/4)
 • 4. Web-tapu sistemi nedir?

  Web-tapu sistemi ile;

  • Tapu maliki kendi taşınmazının bilgilerini görebilir. Elektronik ortamda gerekli ödemeler yapılarak resmi geçerliliği bulunan güncel tapu senedi, ipotek belgesi ve tapu kayıt örneği alabilir.

  • Tapu maliki kendi taşınmazına ait bilgilerin başkası tarafından incelenmesi için yetki verebilir.

  • Tapu maliki, tapu müdürlüğüne gitmeden internetten işlem başvurusunu yapabilir ve gerekli belgeleri internetten tapu müdürlüğüne gönderebilir. Böylece vatandaş tapu müdürlüğüne gitmeden işlemler başlatılarak, imza aşamasına getirilir.

  • Web-tapu ile vatandaşlar, bizzat gelmeden taşınmazlarına işlem yapılmamasına yönelik beyan tesis eder veya tesis ettiği beyanı kaldırabilir. Böylece sahtecilik girişimlerine karşı bir tedbir alınmıştır. 

  • Ayrıca, Web-tapu kullanarak malik, emlakçılara güvenli bir şekilde tapu bilgisi görüntüleme ve tapu müdürlüğüne başvuru yapma yetkisi verebilir veya verdiği yetkiyi iptal edebilir.

  • Mirasçılık sıfatını kazanan vatandaşlar, henüz intikal işlemi yapılmamış miras bırakan adına kayıtlı taşınmazları görebilir.

 • 5. Alo 181 Çağrı Merkezinden ne tür işlemler yapabilirim?

   Mevcut durumda hafta içi sabah 08:00 den akşam saat 18:00 a kadar hizmet vermekte ve çağrı karşılanmaktadır. 

  Operatörler yardımıyla Tapu Müdürlüklerindeki işlemleriniz için randevu alabilir,

  Tapu ve Kadastro ile ilgili konularda bilgi edinebilir, Kurumumuza görüş ve önerilerinizi, taleplerinizi iletebilirsiniz.

  Mekânsal Gayrimenkul Sistemi (MEGSIS) ile http://cbs.tkgm.gov.tr/parselsorgu.aspx internet adresinden gayrimenkulunuzun yerini anında görsel olarak öğrenebilirsiniz.

  e-Randevu sistemi ile http://randevu.tkgm.gov.tr internet adresi üzerinden işlemleriniz için Müdürlüklere gitmeden randevu alabilirsiniz.

  Yurt Dışından Arayan Vatandaşlarımız İçin Telefon No: +90 312 4108600